Проходната пешка

От месец януари 2012 г. в СКШ ”Плевен XXI” стартира верига турнири за деца до 8 години ”Проходната пешка”. Турнирите са вътрешни, системата на провеждане кръгова, контролата за игра-35мин. на дете. Те ще се провеждат ежемесечно на дати, определени от УС на клуба.

За максимална мотивация на участниците подсигуряваме награден фонд от 100 лв. Победителят в турнира се обявява за шахматист на месеца и получава преходна купа под формата на пешка. В края на годината купата става притежание на малкия шахматист, печелил я най-много пъти.