Възраст до 12 години

Алекс Борисов

Дата на раждане: 23.10.2007 г.

Училище: гр. Плевен

Александра Малиновски

Дата на раждане: 12.02.2007 г.

Училище: Страсбург, Франция

Валентин Филипов

Дата на раждане: 02.02.2007 г.

Училище: ГПЧЕ Плевен

Данислав Йорданов Гърков

Дата на раждане: 27.07.2007 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен

Дария Георгиева

Дата на раждане: 03.08.2007 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен

Иван Методиев Червенков

Дата на раждане: 14.04.2006 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов" Плевен

Калина Илиева

Дата на раждане: 05.08.2007 г.

Училище: НУ "Патриарх Евтимий" Плевен

Пламен Валиев Василев

Дата на раждане: 30.05.2006 г.

Училище: НУ "Отец Паисий" Плевен

Самоел Вътков

Дата на раждане: 29.10.2007 г.

Училище: НУ "Отец Паисий" Плевен