Възраст до 10 години

Веселин Петров

Дата на раждане: 11.04.2008 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов"

Виктор Иванов

Дата на раждане: 30.06.2009 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен

Иван Ненков

Дата на раждане: 22.06.2008 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен

Кристиян Илиев

Дата на раждане: 18.08.2008 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен

Мият Дюришич

Дата на раждане: 17.06.2009 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов" Плевен

Нора Рашева

Дата на раждане: 05.09.2008 г.

Училище: ГПЧЕ гр. Плевен

Симона Николова

Дата на раждане: 30.04.2008 г.

Училище: НУ "Христо Ботев"

Теодор Кръстев

Дата на раждане: 24.04.2008 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов" Плевен

Теодор Цветанов

Дата на раждане: 20.09.2008 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен