Галерия

Участие на СКШ"Плевен ХХІ" на ДИП 2011 год в Пловдив